Händelsekalender

Händelser med fet stil arrangeras av VNFD.

2020

6.1.2020 INHIBERAD - Dansträff med Danskompassen

17-19.1.2020 Vinterkurs i Kuortane

24-26.6 Barn- och ungdomsläger i Ingå

26–28.6 Samstämt i Ingå

15-19.7.2020 BARNLEK i Mölnlycke

4-6.9.2020 Årsprogramskurs i Kuortane

26.9.2020 Menuettpicknick

2021

20-25.7.2021 Nordlek i Finland

 

Västra Nylands Folkdansdistrikt r.f.

Dansprojekt: Nyländsk purpuri

28.04.2018 kl. 10:40
VNFD inledde hösten 2017 projektet Nyländsk purpuri som går ut på att öva in och uppföra den mäktiga och mustiga stordansen med många turer och dansare. Projektet har resulterat i en rad uppvisningar och fortsätter så länge intresse finns.

Av dansarna och spelmännen krävs god kondition, koordination och koncentration för att genomföra purpurin. Nyländsk purpuri lämpar sig för dansare i alla åldrar; allt från yngre ungdomar till äldre vid god vigör. Dansen i sin helhet är lång och uppförandet kan räcka flera timmar beroende på antalet dansare.

Dansare på en scen

Foto: Susanna Grönberg-Vähä-Koskela

Projektgruppen uppförde purpurin första gången på FolkFest i Väst på Tryckeriteatern i Karis 10.3.2018. Uppvisningar går att beställa till olika evenemang.

Projektet har fått understöd från Karis-Pojo sparbanksstiftelse och Kyrkslätt sparbanksstiftelse.

Vad är Nyländsk purpuri?

Nyländsk purpuri är en dans, som allmogen dansade allmänt på 1800-talet och den har nedtecknats på 1920-talet. För att visa vilka som kunde ha varit med då kan roller utdelas såsom t.ex. prosten, assessorn, doktorn, brandmästaren, polismästaren, skolmästaren, storbonden, smeden, torparna, drängarna och pigorna samt barnen. Dessa kläds i tidstypiska kläder för att iscensätta upplägget. Dansen går ut på elva olika turer med mellanturer som upprepas mellan nästan alla turer. Turerna dansas progressivt, dvs första paret dansar först mot andra paret och sedan mot tredje paret osv. Så går det hela varvet runt tills alla har dansat med alla både som dansare och motdansare. Stegen består av gångsteg, hoppsteg, springsteg och speciella tå- och klacksteg så Nyländsk purpuri skiljer sig mycket från purpuri från Österbotten, vilken mest består av lugna gångsteg.

När man dansar purpurin traditionellt progressivt kan den ta flera timmar och då förstår man att det var ett sätt att umgås. De som inte just då är i tur att dansa kan sätta sig och umgås och stiga in på dansgolvet när det är dags. Om dansen enbart ska visas som en mindre programpunkt kan den kortas av till knappt femton minuter och då dansar inte alla par alla turer. Vårt syfte är att öva in dansen traditionellt för att alla ska få uppleva känslan och kunna leva sig in i dansens själ. Inför uppvisningar anpassas dansen efter den tid vi erbjuds och hur det passar in i evenemanget i fråga.

Nyländsk purpuri dansades och uppfördes senast för drygt fyrtio år sedan. År 1977 filmade MTV dansen och den filmen finns kvar som VHS-film. För att Nyländsk purpuri inte ska falla i glömska vill VNFD åter ta upp den på sin repertoar så att den i levande form bevaras för eftervärlden.